O kancelarii

o_kancelarii2Kancelaria Notarialna Małgorzaty Stach prowadzona jest rodzinnie wraz z dwoma adwokatami – Anną Stach i Agnieszką Stach. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa obsługa osób fizycznych, prawnych i innych podmiotów.

Notariusz Małgorzata Stach ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikację notarialną oraz asesurę notarialną odbywała w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie.

Czynności notarialne sporządzane są sprawnie i rzetelnie. Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów czas oczekiwania na termin sporządzenia umowy jest nie dłuższy niż jeden dzień.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.